fbpx

Od dawna uważane jest za działanie uspokajające, nowe badanie dowodzi korzyści mindfulness w obniżaniu wysokiego ciśnienia krwi.

Od dawna istnieją niepotwierdzone dowody, że medytacja i trening uważności mogą obniżyć wysokie ciśnienie krwi i nadciśnienie. Jednak kliniczne potwierdzenie tych twierdzeń było znikome aż do ostatniego miesiąca, kiedy naukowcy opublikowali nowe badanie w dzienniku naukowym PLOS One.

Autorzy podają wyniki programu redukcji ciśnienia krwi opartego na uważności (Mindfulness-Based Blood Pressure Reduction – MB-BP), zaprojektowanego specjalnie w celu „oceny akceptowalności, wykonalności i wpływu na hipotetyczne proksymalne mechanizmy samoregulacji”.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w programie MB-BP, doświadczyli znacznego obniżenia poziomu ciśnienia krwi, które nadal było widoczne podczas badań kontrolnych 1 rok po badaniu.
Nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób serca, które są główną przyczyną śmierci w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Lekarze uważają nadciśnienie za trudne w leczeniu.

„Wiemy wystarczająco dużo o nadciśnieniu, że teoretycznie możemy je kontrolować u wszystkich. A jednak u około połowy wszystkich zdiagnozowanych osób wciąż nie ma kontroli nad nim”, twierdzi główny autor Eric Loucks, profesor epidemiologii, nauk behawioralnych i społecznych oraz medycyny na Uniwersytecie Brown w Providence, RI.

Wyzwanie związane z ciśnieniem krwi i Mindfulness Based – Blood P

Kiedy lekarze zdiagnozują kogoś z wysokim ciśnieniem krwi, zwykle zalecają zdrowsze odżywianie, które obejmuje zmniejszenie spożycia soli, a także regularne ćwiczenia i odchudzanie. Jednak niektórym osobom trudno jest utrzymać takie trwałe zmiany stylu życia. Lekarze mogą również przepisać leki pomagające kontrolować ciśnienie krwi.

U niektórych osób nadciśnienie ma aspekt genetyczny, a zmiany stylu życia nie obniżają ciśnienia krwi do normalnego zakresu.

Program, metodologia MP-BP obejmuje uważność, aby bezpośrednio zaradzić wysokiemu ciśnieniu krwi i pomóc ludziom wzmocnić ich zdolność do utrzymywania zdrowych nawyków, które mogą utrzymać ciśnienie pod kontrolą.

 

Loucks i jego koledzy opracowali program 10 sesji, w ramach którego obserwowano 43 uczestników z wysokim lub podwyższonym ciśnieniem krwi przez 1 rok. Ponad 80% uczestników miało nadciśnienie tętnicze, z odczytami ciśnienia krwi wynoszącymi 130 milimetrów słupka rtęci (mmHg) skurczowymi, powyżej 85 mmHg rozkurczowymi lub wyższymi. Inne osoby miały skurczowe odczyty między 120 mmHg a 130 mmHg, z rozkurczowym pomiarem co najmniej 80 mmHg.

Według Loucksa program był „celowo multimodalną interwencją”, która nauczyła uczestników różnych technik. Obejmowały one trening uważności (mindfulness dla zdrowia)  i wyjaśnienia, w jaki sposób zachowania mogą przyczyniać się do wysokiego ciśnienia krwi. Zachęcali także uczestników do konsekwentnego przyjmowania leków przepisanych przez ich lekarzy.

Efekt programu nauczania MB-BP

Po 1 roku ciśnienie krwi uczestników było nadal niższe niż na początku. Ponadto ich umiejętności samodzielnego zarządzania pozostały silne. Uczestnicy, którym trudno przestrzegać zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia, przed przeprowadzeniem badania utrzymało zmiany stylu życia.

Uczestnicy, którzy najwięcej skorzystali z programu, to osoby z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym w stopniu 2., które charakteryzuje się skurczowym pomiarem powyżej 140 mmHg. Uczestnicy ci zauważyli średnie obniżenie ciśnienia krwi o 15,1 mmHg.

Obecnie trwają dodatkowe testy w ramach losowego badania kontrolnego z udziałem większej liczby – 200 uczestników. „Przyszłe próby” – mówi Loucks – „mogą obejmować badanie demontażowe, w którym na przykład wzięlibyśmy część edukacji zdrowotnej i sprawdziliśmy, czy trening uważności nadal ma znaczące skutki. Z pewnością zamierzamy to zrobić w dłuższej perspektywie. Ale trening uważności jest zwykle zaprojektowany tak, aby był zintegrowany ze standardową opieką medyczną ”.

Loucks ma nadzieję, że wyniki badania mogą zmienić życie: „Mam nadzieję, że projekty te doprowadzą do zmiany paradygmatu w zakresie opcji leczenia osób z wysokim ciśnieniem krwi”.

 

Czytaj więcej o programie Breathworks Mindfulness dla zdrowia:
Czym jest  MBPM – Mindfulness Based Pain Management – Zarządzanie Bólem Oparte na Uważności?

 

Przetłumaczył: Dawid Faron

Artykuł opublikowany w Media News Today

https://www.medicalnewstoday.com/articles/327310.php?fbclid=IwAR1k2q92NDpijl5-mBhx4j5DJC1XvTbUnwaepz7EJ6zhQdvL05kVYBk8Ldw#4