fbpx

Polityka Prywatności

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO. W związku z tym Dawid Faron NORAF jako Administrator Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Dawid Faron NORAF z siedzibą Gołkowice Dolne 116 B/2 33-388 NIP: 734-305-10-93

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Tobą umowy:
– Oddycham.pl – kursy Mindfulness, kurs redukcji stresu.
Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług takich jak newsletter, oraz promocyjne maile – jeśli na takie wyraziłeś wcześniej zgodę.
Twoje dane osobowe przetwarzamy również dla swoich statystyk.

4. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów umowy. Miej jednak na uwadze, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych.
Dodatkowo Twoje dane osobowe przetwarzamy również dla swoich statystyk.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez firmę Dawid Faron NORAF. Jeżeli jednak nie podasz swoich danych nie będziesz mógł skorzystać z usług świadczonych przez naszą firmę – takich jak , sprzedaż usług, czy udział w wydarzeniach organizowanych przez nas. Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich.

6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@oddycham.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności 

Oddycham.pl Dawid Faron NORAF, Gołkowice Dolne 116 B/2 33-388

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć naszymi usługami www.oddycham.pl

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.oddycham.pl

Administratorem danych osobowych www.oddycham.pl dalej Administrator, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Dawid Faron NORAF

Gołkowice Dolne 116 B/2

33-388 Gołkowice

NIP: 734 305 10 93

REGON: 123055885

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie www.oddycham.pl 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w www.oddycham.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicywww.oddycham.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT www.oddycham.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

  1. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Zapisy na Kursy, organizowane przez nas wydarzenia.

W trakcie zapisu prosimy o:

  1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży, usługi.

  2. Numer telefonu – niezbędny w razie potrzeby bezpośredniego kontaktu

  3. E-mail – niezbędny do przesyłania grupowych informacji

     

Dane podane w trakcie zapisów są przetwarzane wyłącznie przez www.oddycham.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.oddycham.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

  1. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.oddycham.pl

A.www.oddycham.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.oddycham.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.oddycham.pl . Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia nawww.oddycham.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.oddycham.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. www.oddycham.pl nie wykorzystuje plików cookies.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.oddycham.pl  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.oddycham.pl 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.oddycham.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.oddycham.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.oddycham.pl 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.oddycham.pl  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.oddycham.pl 

Serwis www.oddycham.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.oddycham.pl  linki do innych stron internetowych. www.oddycham.pl  nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,www.oddycham.pl  dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.oddycham.pl 

Serwis www.oddycham.pl  zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.oddycham.pl  lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.oddycham.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://www.oddycham.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. Kontakt

Serwis www.oddycham.pl  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 790743842 lub e-mail info@oddycham.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 790743842 lub e-mail info@oddycham.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Oddycham.pl

Dawid Faron NORAF

Gołkowice Dolne 116 B/2 

33-388 Gołkowice

Wersja 1.0 (Kraków, dnia 20 Kwiecień 2016roku)